Portal o rozwoju


LINGWISTYCZNE I POLITYCZNE GRANICE

Z innych powodów, między innymi od wynalezienia prasy drukarskiej i tłumaczenia Biblii na język ojczysty, narody Europy od czasów reformacji coraz bardziej zdają sobie sprawę z stronie swoich własnych języków, które mają za kluczowe do ich tożsamości. W ponownym rozbiorze Europy i Bliskiego Wschodu na mocy traktatów wersalskich i lozańskich po I wojnie światowej zastosowano granice językowe, aby wytyczać nowe stany narodowe.

Niestety granice językowe rzadko są jasno zdefiniowane. Są toż właśnie przypadki, gdy zaznaczona cecha geograficzna dzieli języki. Terai bagna pod Centralnymi Himalajami oddzielają Gurkhali- i Dograscaking od ludu z Bihari i Hindi mówiących o równinach. Pomiędzy Turcją a Syrią granica polityczna przez większość odległości przebiega wzdłuż linii kolejowej pod skarpą, która ostro oddziela turecką mowę od arabskiego.