Portal o świecie


W stosunku z tym że jest uzyskać jakiekolwiek nakazowe zalecenie dotyczące złagodzenia skutków wywołanych przez człowieka zagrożeń, bez powodu na to, jak pożądane. Światowe konferencje dotyczące kontroli zanieczyszczenia środowiska odbywają się niemal corocznie, podpisywane są protokoły i robi się, że postępy są poczynione. Nowe kraje powoli wprowadzają coraz więcej standardów projektowania, konstrukcji i monitorowania. Kierownictwo BHP mnoży się, podobnie jak podział gruntów w odniesieniu do postrzeganego ryzyka. Prognozowanie i ostrzeganie przed zagrożeniami powodowanymi przez pracownika nie zawsze jest przecież tak łatwe, jak w przypadku zagrożeń naturalnych. Należy zatem stwierdzić, że wypadki będą nadal występować, a zagrożenia dla środowiska będą jeszcze bardziej pogarszane przez postępowanie ludzkości.