Węgry


Linie bazowe rozciągnięte wzdłuż linii brzegowej oraz między niektórymi wyspami i cypelami definiują granicę między "wodami wewnętrznymi" . Szerokość morza terytorialnego jest już akceptowana jako rozwijająca się o dwanaście mil morskich od linii podstawowej.

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. Państwo nadbrzeżne może też ubiegać się o wyłączną strefę ekonomiczną o wysokości 200 mil morskich . Poza 200 milami morskimi są "pełne morza". Żadne państwo nie panuje nad pełnym morzem lub ich zasobami.

Konwencja z 1982 r. Określa również uprawnienia prawne do obszarów położonych poniżej morza. Każde państwo nadbrzeżne ma władzę nad szelfem kontynentalnym. Nie

zawsze odpowiada to fizycznej marży kontynentalnej. Stany wąskiego marginesu .