nauki społeczne


Na przykład w Argentynie Buenos Aires jest dziewięć razy większe od Kordoby, drugiego miasta w kraju; w Tajlandii Bangkok jest około pięćdziesięciu razy wyższy niż Khon Khaen; w Iranie Teheran ma siedmiokrotnie więcej mieszkańców Esfahanu .

Prymat miast był generalnie wynikiem ekspansji eksportu i ukierunkowania większości korzyści z handlu na główne miasto kraju. Na dominację miasta wpłynęła ilość wygenerowanych walut obcych oraz stopień, w którym fundusze mogły zostać zmonopolizowane przez rząd krajowy i znajdujące się tam elity. Dominacja większości miast naczelnych wzrosła w fazie importu - zastępując industrializację, ponieważ większość nowych zakładów powstała w największych miastach. Firmy znajdywały się w centrum największego rynku krajowego, ponieważ infrastruktura i usługi były dość lepsze niż w drugich częściach kraju, a władze krajowe znajdywały się w stolicy.